top of page

שותפים ותורמים

איך תורמים?

אנחנו מזמינים אתכם לקחת חלק בהגשמת החזון, כל אחד כראות עיניו ולפי יכולתו, במחשבה, בשיתוף או בתרומה כספית. כל תרומה בכל דרך תתקבל בברכה, ותסייע לתת בחזרה לאנשים שנתנו בגופם ובנפשם.

תכנית ״אחים ליוגה״ מסובסדת ב95% עלי ידי תרומות, על מנת להסיר כל מגבלה כלכלית שעלולה למנוע מהמעוניינים גישה לריפוי.

​​

Ashram-1041_edited.jpg

התורמים שלנו

מס' תורמים - 182

bottom of page