top of page
logo2.png

קהילה | דרך | תרגול

About
IMG_2338_edited.jpg

עלינו

עמותת ״אחים ליוגה״ (Brothers in Yoga) נוסדה כדי לסייע למתמודדים.ות עם טראומה על רקע בטחוני דרך תהליך קבוצתי לטווח ארוך המאפשר התמסרות לכל אחד ואחת. התכנית מלמדת יוגה כדרך חיים, משלבת כלים כמו תרגול יוגה רגישה לטראומה, נשימה נכונה, הרפיה, תזונה, חשיבה חיובית, מדיטציה ועוד. הקמתה נוצרה בהשראת ארגון 'Warriors at ease' שעובד משנת 2011 באמצעות יוגה להלומי קרב בצבא ארה"ב.
העמותה פועלת כדי להגיע לכל אלה שנשארו מאחור, לתת להם אפשרות לחיות חיים מלאים ככל שניתן, וללכת בדרך הריפוי. 

התכנית מנוהלת עלי ידי מורים ליוגה שיבננדה ויוגה רגישה לטראומה וצוות טיפול קליני מלווה. 

Contact
bottom of page