top of page

מוקדי תמיכה

Image by Priscilla Du Preez

עמותת נט"ל

  קו סיוע של עמותת נט"ל

סיוע לנפגעי טאומה על רקע לאומי
 

1-800-363-363

העמותה מציעה מגוון קבוצות תמיכה וטיפולים פרטניים

Therapy

היחידה לתגובות קרב

במידה והנך סובל ממצוקה נפשית בעקבות השתתפות בלחימה/בפעילות מבצעית בעת שירותך הצבאי (סדיר או מילואים),

הנך יכול לפנות ליחידה לתגובות קרב בטלפון:

03-6401400

Writing
Back of a group of volunteers

עמותת אנוש

סיוע למתמודדי פוסט טראומה דרך תעסוקה, פעילויות פנאי, בתים מאזנים חלופה לאשפוז ועוד.
המרכז פועל בימים א’-ה’ בין השעות 08:00-16:00.

טלפון:

074-7556155

במידה ואין מענה, ניתן להשאיר הודעה קולית.

אימייל: info@enosh.org.il

 

חשוב לזכור!

מרכז המידע אינו קו חירום.

bottom of page